2300 Hari Jangka Hayat Persia, Yunani, dan Roma dan Mencapai sehingga Penghakiman