Perbezaan di antara Kesetiaan kepada Allah dengan Kebijaksanaan Para Ulama dan Bomoh di Dunia